گزینه های دودویی و فارکس

حساب‌های اسلامی

این مقام آگاه که از شرایط تبادل بانکی در انگلیس اطلاع دارد، در گفت‌وگو با ایسنا در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر بسته شدن حساب بانکی ایرانیان در انگلیس اعلام کرد: در روزهای اخیر تغییری در وضعیت حساب ایرانیان مقیم حساب‌های اسلامی انگلیس انجام نشده و آنها همچون سابق به کسب و کار عادی خود مشغولند.

تاریخچه ابجد و حساب جمل در فرهنگ اسلامی مقاله

"جز اینکه سه حرف«و، ص، ق» از الفبای کنونی یوانانی حذف شده است اما در کتیبه‌های بسیارقدیمی یونانی وجود داشته است، چنانکه«واو»را به شکل دوگاما(یعنی دو جیم) که بر روی هم‌قرار گرفته باشند می‌نوشتند(به شکل F)و آن را امروزه شبیه‌ C می‌نویسند با دنباله کوچکی وآن را Digamma یا Vau (دو حساب‌های اسلامی جیم) می‌نامند و«قاف»را هم‌ Koppa می‌نامیدند و تقریبا به شکل‌ q می‌نوشتند و صاد را Sampi می‌خواندند و تقریبا به شکل‌ D که در داخل آن ویرگولی قرار گرفته است‌می‌نوشتند و چون یونانیان هم برای نوشتن اعداد از الفبا(ابجد)استفاده می‌کردند، هنوز هم«واو»را شش‌می‌دانند، اما«صاد»را در جای خود به کلی حذف کرده‌اند و قاف را 90 می‌شمارند و در نتیجه«راء»و«سین»(سیگما)و «تاء» را هم به ترتیب 100 و 200 و 300 می‌گیرند(که نسبت به فنیقی و عبری و عربی وآرامی و غیره این سه حرف متفاوت است زیرا که ق 100 و راء 200 و شین 300 و تاء 400 باید حساب‌شود). مثلا در یکی از کتب یهود(یعنی سنهدرین)می‌پرسد که چرا در کتاب اشعیای نبی(باب 9، بند 6)کلمه لمربه«برای افزایش»به صورت «لم ربه»نوشته شده یعنی میم وسط کلمه را به صورت میم آخر نوشته‌اند و سپس توجیهاتی برای این امر می‌کند که جنبه کلامی دارد(نک:گنجینه‌ای از تلمود، ص 351)در قرآن نیز چنین صنایعی یافته‌اند، مثلا در آیه 15 از سوره غافر «رفیع الدرجات»آمده که رفیع به حساب جمل 360 می‌شود و می گویند این اشاره است به اینکه دائره 360 درجه دارد یا می‌گونید قران 114 سوره دارد زیرا که جامع است و جامع به جساب جمل 114 است(نک:نصاب الصبیان، چاپ مشکور، ص 51 و 74)و چون بازی با اعداد یا حروف ابجد بسیار متنوع، است از شرح آن می‌گذریم و فقط یادآوری می‌شود که در حساب‌های اسلامی قرآن کریم دو آیه هست که در هر کدام تمام حروف الفبا جمع است و آنها عبارتند از آیه 154 سوره آل عمران و آیه 29 سوره فتح."

اتحاد اسلامی: اقلیم کردستان میدان تسویە حساب دولتهای دیگر حساب‌های اسلامی نشود

اتحاد اسلامی: اقلیم کردستان میدان تسویە حساب دولتهای دیگر نشود

بە گزارش کردپرس بە نقل از سایت خبری ایستا نیوز، شورای اجرایی حزب اتحاد اسلامی کردستان در اطلاعیە ای حملە موشکی بامداد امروز بە اربیل را محکوم کرد.

در این حساب‌های اسلامی اطلاعیە آمدە کە اتحاد اسلامی این حملە را تجاوز بە کشور دانستە و با هر گونە اقدامی کە موجب برهم زدن امنیت اقلیم و ایجاد وحشت برای شهروندان شود مخالف است.

اتحاد اسلامی تاکید کردە کە حساب‌های اسلامی اقلیم نباید بە میدان تسویە حساب دیگر کشورها تبدیل شود.

در این اطلاعیه، از نهادهای مرتبط در اقلیم و دولت مرکزی عراق و جامعە جهانی خواستە شدە کە از تکرار این حملات جلوگیری کردە و مانع از نقض حریم و حاکمیت اقلیم و برهم زدن امنیت آن و حملە بە حساب‌های اسلامی نهادهای دیپلماتیک شوند.

لازم بە ذکر حساب‌های اسلامی است کە در ساعت 1 بامداد امروز یک شنبە 22 اسفند /13 مارس تعداد 12 عدد موشک بالستیک دور برد بە سوی اربیل شلیک شدە و وزارت امور داخلی اقلیم کردستان اعلام کرد کە این موشک ها بە مناطق مسکونی غیرنظامی و اطراف ساختمان جدید کنسولگری آمریکا در اربیل و نیز نزدیکی ساختمان شبکە تلویزیونی کردستان 24 اصابت کردە و خسارات مادی زیادی بر جای گذاشتە و دو شهروند اقلیم نیز در این حملات بە صورت سطحی مجروح شدە اند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا